Birth: 28 Aug 1916 – Aurora, Du Page, Illinois, USA

Death: 26 Dec 2010 – Tucson, Pima, Arizona, USA

Father: Herman Rockebrand

Mother: Elsie Boedewig

Marriage: 5 Jun 1954 – Aurora, Kane, Illinois, USA
Spouse: Orville Edwin Schmidt (1919-1984)